Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Gitte Asmann

Gitte Asmann

Klikkeren i sig selv er ikke magi, men lærer du at bruge den rigtigt, kan det have en stor positiv indvirkning på, hvor hurtigt og hvor præcist din hund lærer, hvad du ønsker af den. Mange kursister på mine hold har hørt om klikkeren, men aldrig prøvet klikkertræning. Og hånden på hjertet, så er det ikke alle der synes at det er lige fantastisk at træne med en fysisk klikker. Og det er helt fint for mig, hvis de ikke har lyst til det – det vigtigste er den træningsmetode, vi bruger ved klikkertræning. Og den virker heldigvis for de fleste. Du kan komme i gang med det samme lige her.

Klikkertræning

Kom i gang med at træne din hund med klikkertræning

Hvis man sætter klikkertræning op over for mere traditionel hundetræning, er der efter min mening den forskel, at klikkertræning er en belønningsbaseret træningsform, hvor vi arbejder på at sætte hunden op til succes, mens den mere traditionelle hundetræning i højere grad er baseret på både belønning af ønsket adfærd og korrigering af uønsket adfærd. Under klikkertræning bruger vi ikke korrektioner, da det hæmmer hundens initiativ og undertrykker dens adfærd. Der er selvfølgelig en række andre forskelle på de to træningsformer, men det vil jeg dog ikke komme ind på her.

Det vigtigste redskab

Det vigtigste redskab ved klikkertræning er, at vi bruger en belønningslyd/markør lige præcis i det øjeblik, at hunden har den ønskede adfærd. Den belønningslyd vi bruger, har som udgangspunkt ingen betydning for hunden (før vores klikkertræning). Derfor skal vi først lære hunden, at klik eller anden belønningslyd betyder, at den får en belønning lige bagefter. Andre belønningslyde kan være at du klikker med munden eller at du siger ’yes’. Jeg anbefaler, at du lader være med at bruge ’dygtig’, da vi ofte bruger ’dygtig’ mange gange i løbet af dagen – uden ‘dygtig’ hver gang bliver efterfulgt af noget, der er positivt for hunden. Du vil få størst effekt, hvis din valgte lyd er unik, og at du kun bruger den, når den bliver efterfulgt af (noget for hunden) positivt. 

Der findes mange forskellige slags klikkere, og nogle laver et meget stille klik, mens andre er meget høje. Du kan med fordel afprøve klikkeren uden din hund er til stede. Er den meget høj i sin lyd og/eller er din hund meget sensitiv, kan du starte med at have klikkeren i lommen, når du bruger den i starten. Det er ikke så godt, hvis din hund starter med at blive forskrækket for den. 

Klikkertræning
Klikkertræning

Første trin i klikkertræning. Lær din hund, at klik forudsiger noget positivt

Når du skal lære hunden forbindelsen mellem klik og godbid – det, som vi kalder betingning – er det en god ide at bruge lækre godbidder som f.eks. ost, kylling, pølse el.lign. Væn dig til at du skærer godbidderne i meget små stykker – det skal være sådan, at hunden hurtigt er klar til den næste – og ikke bliver mæt for hurtigt.

  • Start med hunden foran dig i rolige omgivelser inden for.
  • Tag 10-15 godbidder frem. Under betingningen bør du undtagelsesvis have godbidderne ved dig i hånden eller i en skål, da det er vigtigt at godbidden kommer lige efter klikket, når vi betinger klikket.
  • I selve betingningen skal hunden som sagt lære forbindelsen mellem klik og godbid, så du skal gentage klik og godbid LIGE efter hinanden 10-15 gange. Altid klik efterfulgt af godbid. Der er ikke noget krav om, at hunden skal være i bestemt position, men det er fint, hvis du har mulighed for klikke hunden i lidt forskellige positioner, f.eks. står den op og kigger på dig, andre gange kigger den væk, den sætter sig, mv. Undgå at klikke hunden ned hovedet. 
  • Hold en lille pause efter den første runde, og gentag derefter med en ny omgang med 10-15 godbidder, hvor klik følges af godbid.
  • Efter anden omgang kan du teste, om betingningen er sket. Du kan få en medhjælper til at lave en lille forstyrrelse såsom en lille lyd, så hunden lige drejer hovedet. Klik, når hunden kigger væk. Hvis hunden reagerer ved at dreje hovedet om mod dig for at få en godbid, er betingningen sket – og du kan derefter så småt begynde at bruge klikkeren i klikkertræningen. 

Så er du i gang!

Nu begynder du at bruge klikket som markør for ønsket adfærd, dvs. at du f.eks. klikker i det sekund hunden kigger på dig, hvis du træner øjenkontakt. Nu må der gerne være en lille smule forsinkelse mellem klik og den forstærkning/belønning, som du bruger, men giv stadig godbidden så hurtigt du kan. Undgå generelt at have godbidderne fremme i træningen herfra, og vent med at række ud efter godbidden i godbidstasken til efter du har klikket.

Alt i alt går det virkelig hurtigt for hunden at lære forbindelsen mellem klik og godbid. Det er præcis information til hunden (hvis din timing er god), og én af fordelene ved klikkeren er, at lyden lyder ens hver gang, hvilket kan gøre det lettere for hunden. En anden kæmpe fordel ved klikkertræning er, at hunden lærer, at DEN kan få dig til at klikke, bare ved at gentage adfærden. 

Jeg synes som nævnt, at det er rigtig fint også at betinge en anden belønningslyd end den fysiske klikker, dels fordi det nogle gange er en fordel at have begge hænder fri til andre ting. Derfor anbefaler jeg, at du laver samme betingning med en anden lyd, såsom ’yes’. Jeg har selv en kliklyd, som jeg laver med munden, når jeg træner med min egen hund.

Vil du se det på video? Meld dig ind i Hundeklubben Online

Sådan skal du IKKE bruge klikkeren

Det kan være afsindigt fristende at bruge klikket for at få hunden til at komme hen til dig. Jeg har gentagne gange oplevet, at en kursist i starten af undervisningsforløbet har brugt klikket for at få hunden til at komme ind fra f.eks. haven. ‘Jamen det virker jo så godt – hunden kommer hver gang jeg klikker’. Når misforståelsen er afklaret, plejer jeg at sige ‘Tænk, hvis du lavede det samme forarbejde med dit indkaldssignal, med den samme betingning, DET ville være godt!’. 

Det er vigtigt at understrege, at klikket IKKE bruges for at kalde hunden hen til sig, men at det bruges til at markere over for hunden, at her gjorde den noget rigtigt, så nu får den en godbid.

Og husk, at vores betingede belønningslyd altid efterfølges af belønning, også selvom du er kommet til at klikke på et forkert tidspunkt. Du har lovet din hund det, og vi skal holde, hvad vi lover 🙂 

Relaterede Posts

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn